Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Związku Gmin Krynicko-Popradzkich, który obejmuje Gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez wymienione samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich przygotowuję obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa, a gminy będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Prosimy o uważne czytanie pytań.

Poniższy link zawierający ankietę będzie aktywny do: 10.02.2021 r.

 

Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97x9kvv

 


 

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej i usług uzdrowiskowych na obszarze Gmin tworzących Związek w szczególności poprzez promocję regionu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych, pozyskanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury technicznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
d) budowy bazy sportowo-rekreacyjnej oraz obiektów towarzyszących.

Inspektor ochrony danych - Pan Ireneusz Leszyński tel. 18 477 79 22, e-mail: ileszynski@muszyna.pl