Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej i usług uzdrowiskowych na obszarze Gmin tworzących Związek w szczególności poprzez promocję regionu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych, pozyskanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury technicznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
d) budowy bazy sportowo-rekreacyjnej oraz obiektów towarzyszących.

Inspektor ochrony danych - Pan Ireneusz Leszyński tel. 18 477 79 22, e-mail: ileszynski@muszyna.pl