Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Opracowanie Analizy finansowej i ekonomicznej dla lidera projektu flagowego: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej

06.05.2016 | Zapytania ofertoweMuszyna, dnia 06 maja 2016 r.

ZGKP.ZP.271.4.2016

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na okoliczność realizacji zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 

Zamawiający:

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich z siedzibą w Muszynie ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, Strona internetowa Zamawiającego: www.muszyna.pl, www.zgkp.muszyna.pl

e-mail: iwachna@muszyna.pl, tel. (18) 472-59-10, (18) 472-59-15, fax. (18)  477-79-21.

Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.30 do 16.30 pozostałe dni od 7.30 do 15.30

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie Analizy finansowej i ekonomicznej dla lidera projektu flagowego: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu zgłaszanego w ramach w w I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z wymogami określonymi

Autor: zgkpmuszyna |