Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ZGKP.ZP.271.1.2016

06.07.2016 | Wyniki postępowań

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu „Konkurs na opracowanie koncepcji Systemu Identyfikacji Wizualnej dla projektu Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu, w tym w szczególności elementów małej architektury, systemu informacyjnego oraz standardu opisu tras”

ZGKP.ZP.271.1.2016                                                        Muszyna, dnia 06 czerwca 2017 r.

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich

ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

 

Do wiadomości uczestników konkursu

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

 

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z późn. zmianami) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konkurs na opracowanie koncepcji Systemu Identyfikacji Wizualnej dla projektu Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu, w tym w szczególności elementów małej architektury, systemu informacyjnego oraz standardu opisu tras” Zamawiający po dokonaniu oceny prac przez Sąd Konkursowy, postanawia nie przyznać I i II nagrody dla opracowania docelowego Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Zamawiający przyznaje następujące nagrody:

I miejsce – brak

II miejsce – brak

III miejsce - nagroda pieniężna ex aequo w wysokości 800 euro brutto dla następujących wykonawców:

  • Praca Nr 1 oznaczona kodem nr 313337 Blank studio Bartłomiej Witański 43-100 Tychy ul. Bohaterów Warszawy 31
  • Praca Nr 3 oznaczona kodem nr 230216 Maciej Gierwielaniec ul. Wybickiego 30, 62-500 Konin

Jednocześnie informuję, że w wyniku oceny prac przeprowadzonej przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przyznano następujące punktacje:

Praca Nr 1 oznaczona kodem nr 313337 Blank studio Bartłomiej Witański 43-100 Tychy ul. Bohaterów Warszawy 31

Łączna punktacja oceny pracy konkursowej: 443 pkt.

Praca Nr 2 oznaczona kodem nr 430719 Adah Advertising Sp. z o.o. ul. Filtrowa 62 m 55, 02-057 Warszawa

Łączna punktacja oceny pracy konkursowej: 303 pkt.

Praca Nr 3 oznaczona kodem nr 230216 Maciej Gierwielaniec ul. Wybickiego 30, 62-500 Konin

Łączna punktacja oceny pracy konkursowej: 426 pkt.

Praca Nr 4 oznaczona kodem nr 150325 Biuro Projektowe Archi-Plan Marcin Chryczyk ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna

Łączna punktacja oceny pracy konkursowej: 347 pkt.

 

Dziękujemy za udział w niniejszym konkursie.

Autor: zgkpmuszyna |